ถาม-ตอบ

A
คุณสามารถนำรหัสการสั่งซื้อสินค้าที่ผ่านการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มาตรวจสอบได้ที่ https://www.best-inc.co.th/track
A
ไม่สามารถยกเลิกสินค้าที่อยู่ระหว่างการจัดส่งได้
A
เจ้าหน้าที่ขนส่งจะติดต่อคุณก่อนการส่งสินค้า เพื่อนัดการจัดส่ง หากคุณไม่สะดวกรับการติดต่อจากขนส่ง ณ เวลานั้น เจ้าหน้าที่ขนส่งจะติดต่อกลับไปหาคุณอีกครั้งในวันทำการถัดไป
A
  • การจัดส่งสินค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการ
  • การจัดส่งสินค้าต่างจังหวัด ใช้ระยะเวลา 3-7 วันทำการ โดยขึ้นอยู่กับระยะทาง
A
ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการจัดส่ง สามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้ โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-889-2530 ต่อ 212 วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในกรณีที่มีการจัดส่งแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งได้