ทีม “โสมอาสา” โสมเกาหลีตังกุยจับ นำเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีตังกุยจับ

สนับสนุน เพจ ”อีจัน”

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด19 ในชื่อโครงการ

“อีจันระดมใจ ระดมแรงช่วย แม่ตกงานลูกอดนม ส่งกล่องกำลังใจอีจัน ส่ง PPE กอดหมอและกู้ภัย”

ส่งมอบให้กับ คุณจัน เจ้าของเพจ “อีจัน”

ทีม “โสมอาสา” โสมเกาหลีตังกุยจับ เข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มจิตอาสาเพื่อแพ็คและลำเลียงสิ่งของบริจาค

ส่งให้ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด19 ในครั้งนี้