ทีม “โสมอาสา”โสมเกาหลีตังกุยจับลงพื้นที่มอบเครื่องดื่ม GSD โสมเกาหลีตังกุยจับ ให้กับโรงพยาบาลเและบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้คอยทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง และมีความเสี่ยงสูง ทีม “โสมอาสา” โสมเกาหลีตังกุยจับ ตรรหนักและให้ความสำคัญกับบุคคลที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อต่อสู้กับ โควิด19นี้ จึงลงพื้นที่เพื่อที่มอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับ#นึกถึงโสมต้องโสมเกาหลีตังกุยจับฝาสีทองเท่านั้น#บำรุงร่างกาย#บำรุงสมอง#โสมเกาหลีสกัด#น้ำผึ้ง#วิตามินบี2#วิตามินบี6#นึกถึงโสมต้องโสมเกาหลีตังกุยจับ#7-11 #familymart#MaxValu#CJ#jiffy#Maxmart#Makro#Lawson#Tops#Bigcmini