บริษัทในเครือ

บริษัท เจริญสุขเภสัช-ฮุ่นซิว จำกัด

99/9 หมู่ 2 ซอยวัดสุวรรณราม ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์: 0 2889 2530-2    โทรสาร: 0 2889 2533

สาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 191 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ตังกุยจับเบฟเวอเรจ จำกัด

18 ซอย เพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 0 2889 2530-2    โทรสาร: 0 2889 2533

บริษัท เจริญสุขพืชผลเกษตร จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 40 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ 251 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท จี แอนด์ จี เบฟเวอเรจ จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ติดต่อเรา

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด
18 ซอย เพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8892530-2
โทรสาร : 02-8892533

TANG GUI JUB THAILAND