โสมเกาหลีตังกุยจับ มอบเงิน เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ สภากาชาดไทย

icon

คุณพิชัย กิจอิทธิ กรรมการผู้จัดการ และ คุณปริษา กิจอิทธิ รองกรรมกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม จี.เอส.ดี ตราโสมเกาหลีตังกุยจับ และ เครื่องดื่ม โสมโอที มอบเงิน 1,120,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ ผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ ที่จะคอยติดตามและประเมินสัญญาณชีพของผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดูแลรักษาได้ ทันท่วงที

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com