วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์โสม โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี"

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

บริษัทฯ จะต้องทำให้ผู้บริโภคและคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีอย่างที่สามารถ พิสูจน์จับต้องได้ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Know-hows & Technology) ในทุกๆ ด้านเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยาและสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้มีคุณภาพดีที่สุด ที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพทั้งกายและใจของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด และได้รับการยอมรับมากที่สุด อย่างต่อเนื่องตลอดไป “ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด มีส่วนผสมของโสมแท้จากเกาหลี ตามอายุและขนาด ที่กำหนด สมุนไพรจีนและไทยอีกกว่า 10 ชนิด จากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี ที่เป็นต้นกำเนิด ของวัตถุดิบตามตำราจีนโบราณเท่านั้น เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ให้ฤทธิ์ทางยา ตามที่ต้องการ เสริมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบสากล ควบคุมโดย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขวด ทุกกล่องและทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ จะต้องปลอดภัย ได้มาตรฐาน จึงเชื่อมั่นได้ว่าทุกสูตร ทุกส่วนผสม และทุกขบวนการผลิต ล้วนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com