fai

อายุงาน 23 ปี

“ขอบคุณผู้บริหาร ที่ให้โอกาสป้ามาทำงานที่นี่ ดูแลและห่วงใยป้ารวมถึงทุกคนในบริษัทเหมือนคนในครอบครัว จนเราสามารถดูแลครอบครัวเราเองได้ค่ะ”

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com