มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ

icon
Tangguijub_Foundation

มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานที่ต้องการช่วยเหลือสังคมและตอบแทนคุณของแผ่นดินประเทศไทย ของคุณเจริญสุข กิจอิทธิ ประธานกรรมการบริษัทเจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว , บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด และ บริษัท พอลลีนา เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยแนวทางของมูลนิธิ จะคอยช่วยเหลือและเป็นสะพานแห่งความหวังโดยมุ่งเน้นแก่นักสุ้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั้ง เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหารุมเร้าในชีวิตแต่ไม่ย่อท้อที่จะสู้กับปัญหาด้วยความซื่อสัตย์อดทน

มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันทางมูลนิธิมีการดำเนินกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยาก ไร้โอกาสในการต่อยอดทางการศึกษา มีการบริจาคช่วยเหลือข้าวของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชน ที่ประสบภัยจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหา ประสบความทุกข์ ยากลำบากในชีวิต โดยปัจจุบันทางมูลนิธิมีหน้าเพจ facebook – “สานฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ” ไว้คอยติดต่อกับสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และลงเรื่องราวการช่วย เหลือของมูลนิธิกับบุคคลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ทางเราเข้าไปดูแลช่วยเหลือปัจจุบันทางมูลนิธิทำการช่วยเหลือ 2 รายต่อเดือน โดยผู้ที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเราจะคัดเลือกมาจากบุคคลที่สมาชิกเป็นผู้ แจ้งมาทั้งทางเพจหรือติดต่อโทรเข้ามาเอง โดยเราจะทำการลงพื้นที่จริงโดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสำรวจบุคคลนั้นๆ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักๆของเรา คือ เป็นบุคคลที่มีปัญหามรสุมในชีวิตจริงๆ แต่ไม่คิดย่อท้อยืนหยัดสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งใจพยายามสู้กับชีวิตเรื่อยมา ซึ่งในหลายๆรายที่ทางมูลนิธิเข้าไปทำการช่วยเหลือ และบอกต่อลงในเพจFB ทำให้เกิดกระแสจุดประกายเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลสู้ชีวิตนั้นๆ ทำให้เกิดการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปต่อนักสู้ชีวิตเหล่านั้น ซึ่งตรงตามความหวังความตั้งใจของเราใน การสร้างกำลังใจและที่สำคัญเป็นสะพานสร้างความหวังให้กับผู้ที่เป็นนักสู้และฟันฝ่าชีวิตที่ยากลำบากในสังคมนี้ ซึ่งหลายๆรายที่ทางมูลนิธิเข้าไปช่วยเหลือนักสู้เหล่านั้นทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นเป็นลำดับๆไป

มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ

ตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า 2 ทศวรรษ มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ ได้ยึดมั่นในปณิธานของท่านประธาน โดยการตั้งใจทำความดีเพื่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสะพานความหวังให้กับผุ้ที่ ตกระกำลำบากในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ยากไร้ในสังคม ขอเพียงยึดมั่นในการเป็นคนดี มีความตั้งใจต่อสู้กับชีวิต มูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมจะเป็นสะพานแห่งความหวัง เราจะยึดมั่นการดำเนินงานทางสังคมเพื่อทำความดี สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขของครอบครัวและสังคมไทยตลอดไป

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com