คุณพิชัย กิจอิทธิ

icon
pichai
pichai

เรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี

“ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี เรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ ต้องเลือกโสมแท้ที่มาจากเกาหลี และส่วนประกอบยาจีนมาจากแหล่งต้นตำรับ ปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ เพราะเราเชื่อว่าผลิต ภัณฑ์ของเราจะต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคงสรรพคุณสูงสุดต่อร่างกาย

ส.แรก คือ สินค้า

โดยสินค้าที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ส.สอง คือ สมุนไพร

สมุนไพร ใช้แต่สมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรแล้วเท่านั้น

ส.สาม คือ ใส่ใจ

นอกจากจะต้องเอาใจใส่ลูกค้าแล้ว ยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีคุณธรรมในการทำธุรกิจและ

ส.สี่ คือ สร้างเสริม

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องสร้างเสริมให้ทุกคนทุกด้านทั้งการเสริมสร้างพลังกายพลังใจ

“นอกจากจะเป็นผู้นำด้านโสมแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตโสมสกัดที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก ทันต่อความต้องการของตลาด ด้วยเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือหัวใจสำคัญในการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกๆ ขั้นตอนการผลิตต้องผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP, HACCP จากคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานในระดับสากล (ISO) ผ่านการทดลอง ตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ เพื่อวิจัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาสูตรและการคัดสรรส่วนผสมชั้นดี จากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลกทั้งจากเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

“ยาน้ำโสมเกาหลีตังกุยจับและผลิตภัณฑ์ GSD ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นผู้นำด้านโสมอย่างแท้จริง ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “แปรงสีฟันคู่” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่บ่งบอก ถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกสูตร ทุกส่วนผสม ทุกขบวนการผลิต ล้วนได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพนักงานมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ 100% ว่าสินค้าของเรา ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ เราเป็นผู้ผลิตโสมสกัดเป็นรายแรกในประเทศไทย และทรงคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ทำให้บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

กล่าวโดยสรุปคือ จากแหล่งรวมวัตถุดิบชั้นดี ความใส่ใจต่อผู้บริโภคที่เรามี และประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้วันนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจริญสุขเภสัชฮุ่นชิว จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เราจะมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน รวมถึงจะพัฒนาความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและยืนหยัดคู่สังคมไทย ส่งต่อสุขภาพที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนั้น เรายังตระหนักดีว่าการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นนั้น ขวัญและกำลังใจของบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รับโอกาส ในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ให้องค์ความรู้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน รวมถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง

“เราพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของลูกค้าและคงคุณค่าความเป็นผู้นำแห่งโสมอย่างมั่นคงบริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดสากลอย่างมั่นคงตลอดไปครับ”

คุณพิชัย กิจอิทธิ
(กรรมการผู้จัดการ)

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com